Mājas lapas īpašnieks SIA "Trendsetters" rūpējas par mājas lapas apmeklētāju personīgo datu drošību atbilstoši ES VISPĀRĒJĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAI (GDPR) un Konfidencialitātes politikas noteikumiem. Lietojot šo mājaslapu, apmeklētājs automātiski piekrīt visiem Konfidencialitātes politikas noteikumiem un viņa personīgo datu apstrādei.

Trendsetters nenes atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, seku radītiem, finanšu zaudējumiem vai neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu.

Sīkdatņu ("Cookies") uzglabāšanas mērķis

Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas aktuālas informācijas attēlošanai mājas lapas apmeklētājiem. Lai sīkdatnes netiktu uzglabātas, apmeklētājs var izmantot anonīmo ("Inkognito") režīmu savā interneta pārlūkā.

Kontaktformu pieteikuma datu uzglabāšanas mērķis

Visi dati, kas tiek nosūtīti caur mājas lapas kontaktformu, tiek uzglabāti kvalitatīvas atpakaļsaites sniegšanai mājas lapas apmeklētājiem, potenciāli iespējamā vai noslēgtā līguma izpildei un komunikācijai par Līguma izpildi, kā arī apmeklētāju informatīvās un reklāmas apziņošanas nolūkos.

Datu glabāšanas periods

Parasti iegūtos datus, izmantojot šo Vietni, mēs saglabājam ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie savākti, vai tik ilgi, kā paredzēts likumdošanā.

Atbildes sniegšana par datiem, datu pārvaldīšana un dzēšana

Mājas lapas apmeklētājs var pieprasīt informācijas sniegšanu par viņa personīgiem datiem, kas tiek uzglabāti uz SIA "Trendsetters" serveriem 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā, jautāt par personīgo datu saņemšanas laiku un veidu, uzglabāšanas iemesliem, veikt izmaiņas datos, kā arī lūgt dzēst datus, ja pieprasījums nav pretrunā ar LR likumdošanu.

Pieprasījumus, kas saistīti ar personīgiem datiem, lūdzam sūtīt uz marina@trendsetters.lv

Datu drošība, uzglabāšana un pārraides tehnoloģijas

Par personīgo datu uzglabāšanas drošību mājas lapā atbild mājas lapas izstrādātājs SIA "Trendsetters" (“Datu apstrādātājs”). Par personīgo datu drošību, kas tiek uzglabāti uz serveriem, kas nav saistīti ar mājas lapu (uzņēmuma iekšējie serveri), atbild SIA "Trendsetters" (“Datu pārzinis”).

Visiem personīgiem datiem tiek izmantota droša datu uzglabāšana un pārraide: servera datiem var piekļūt tikai ar drošām, Datu apstrādātājam un Datu pārzinim zināmajām parolēm; tiek izmantotas dažādas servera datu aizsardzības tehnoloģijas.

Atsevišķos gadījumos datu pārraidei var tikt izmantots HTTPS drošs savienojuma protokols, kā arī datu anonīmā datu šifrēšana uz servera.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV