PAKALPOJUMI
Kompānija Trendsetters piedāvā vairākus pakalpojumu veidus personāla meklēšanā, atlasē un novērtēšanā.

Šos pakalpojumus mēs iedalām trīs grupās:
 • meklēšana pēc pasūtījuma (“executive search”)
 • aktīvais rekrutings
 • personāla novētēšanas komplekss
Katrs pakalpojums tiek pielietots atkarībā no klienta vajadzībām un izvirzītiem uzdevumiem.

Meklēšana pēc pasūtījuma (Executive search)

Tehnoloģija “executive search” (headhunting) tiek pielietota gadījumos, kad kompānijai ir nepieciešams atrast  un piesaistīt galvenos menedžerus un kāda noteikta virziena speciālistus. Meklēšana tiek veikta “tiešā” ceļā (nepublicējot sludinājumus par vakancēm Masu Medijos) noteiktam uzdevumam, ņemot vērā kompānijas īpatnības, vadības stilu un... Lasīt vairāk vadītāja personības īpašības, atklājot kandidāta profesionālās un personības īpašības.
Šī ir visefektīvākā un arī visdarbietilpīgākā tehnoloģija. Sākotnēji šī tehnoloģija bija paredzēta TOP pozīciju vadītāju un retu speciālistu atlasei, galvenokārt, starptautiskām kompānijām, bet balstoties uz mūsdienas situāciju personāla tirgū, šo tehnoloģiju nākas izmantot visu līmeņu speciālistu meklēšanai. Klienta ieguvums, pielietojot šo tehnoloģiju, ir praktiski 100% garantija  meklējamā kandidāta rezultatīvai meklēšanai un piesaistei. Šajā procesā visbūtiskākais ir personāla speciālista (headhunter) kvalivikācija un profesionalitāte. Atšķirībā no daudziem rekruteriem, kuri izmanto tikai savas datu bāzes resursus, lai “pārdotu” speciālistus, vidējā līmeņa un TOP menedžerus, mēs meklējam darbinieku, kurš ir spējīgs risināt noteiktus uzdevumus. Izmantojot tehnoloģiju „executive search”, mēs atrodam ne tikai darbinieku atbilstošu klienta prasībām, bet gan speciālistu, kurš ir spējīgs risināt tādus uzdevumus, kā kompānijas apgrozījuma palielināšana, biznesa nozares attīstība vai kompānijas pārstāvniecības/filiāles dibināšana. Šādus uzdevumus ir iespējams risināt tikai izprotot klienta biznesu un izprotot situāciju darba tirgū.Proaktīvais* rekrutings (Proactive recruitment)

*Proaktivitāte – aktīva rīcība, nevis atbildes reakcija uz notiekošo.

Proaktīvā rekrutinga tehnoloģija tiek efektīvi pielietota, atlasot speciālistus tādām pozīcijām, kā: tirdzniecības pārstāvji, IT speciālisti, grāmatveži, inženieri u.c.
Izmantojot šo darba metodiku, mēs darbojamies ar tādu informācijas avotu kompleksu kā: datu bāze, publikācijas Masu Medijos, reklāma avīzēs un internetā. Toties galvenā mūsu atšķirība, salīdzinot ar daudzām citām rekrutinga kompānijām Latvijā, ir ... Lasīt vairāk tiešās meklēšanas (direct search) elementu pielietošana kandidātu atlasē.
Mēs aktīvi “ejam pie kandidātiem”, negaidot kamēr kandidāti paši ieraudzīs sludinājumu vai atsūtīs savus CV. Varbūtība, ka Jums vajadzīgais kandidāts ieraudzīs sludinājumu avīzē un izlasot to atsūtīs Jums savu CV ir zema. Mēs esam pārliecināti, ka neviens negribēs tērēt vairākus simtus latu raklāmai, lai rezultātā saņemtu pilnīgi nepiemērotus CV. Nodarbojoties ar personāla atlasi ik dienu, kompānijas Trendsetters konsultanti izprot situāciju darba tirgū gan visumā, gan atsevišķās biznesa nozarēs. Šī informācija palīdz mums ātri un rezultatīvi veikt personāla meklēšanas un atlases procesu, ekonomējot klienta laiku un naudu. Mēs esam pārliecināti, ka Trendsetters pieredze un zināšanas palīdzēs Jums efektīvi risināt jautājumus saistītus ar jaunu darbinieku meklēšanu un atlasi.

Meklējot speciālistus ar augstāku atalgojuma līmeni ir lietderīgāk pielietot meklēšanu pēc pasūtījuma (executive search).


Personāla novērtēšana

Jebkura mūsdienīga organizācija izprot, ka ar personāla pieņemšanu, virzību un aizvietošanu saistītie jautājumi, ir būtiskākie kompānijā. Lai sasniegt konkurētspējīgas priekšrocības, mūsdienās ir nepieciešams zināt profesionālo un personisko savu darbinieku un to darbinieku potenciālu, kurus plānojat... Lasīt vairāk pieņemt savā komandā.

Personāla novērtēšanas komplekss ir paredzēts, lai risināt tādus uzdevumus kā:
 • Personāla mainības samazināšana
 • Savu darbinieku motivācijas noteikšana
 • Darba interviju rezultātu pārbaude (meklējot jaunu personālu)
 • Potenciālo līderu un vadošā personāla noteikšana, kura attīstībā ir lietderīgi ieguldīt resursus
 • Darba pienākumu optimālā sadale starp darbiniekiem, lai iegūtu maksimālo atdevi no tiem
 • Izveidot vai uzlabot darbinieku karjeras attīstības plānu organizācijā.
Personāla novērtēšanas komplekss piedāvā:
 • Nozīmīgu informāciju par motivācijas faktoriem un kā tos izmantot, lai iespaidotu konkrētu darbinieku rezultātus
 • Informāciju par darbinieka stiprām pusēm un par jomām, kurās nepieciešama korekcijas un profesionālā apmācība
 • Informāciju par personības profesionālām nosliecēm uz noteiktu darbu veidiem un profesijām
 • Darbinieka personisko īpašību raksturojumu
 • Sarakstu, kas ietver darbiniekiem piemērotos un nepiemērotos amatus
 • Ieteikumus par to, kā efektīvi vadīt un sadarboties ar katru konkrētu darbinieku
 • Atskaiti par katru darbinieku uz 15 A4 formāta lapām!


 
Partneri
 
Mūsu klienti
Mūsu klienti 1 Mūsu klienti 2 Mūsu klienti 3 Mūsu klienti 4 Mūsu klienti 5